Tầm soát bàn chân bẹt và chứng cong vẹo cột sống miễn phí cho học sinh

4 ngày trước 3
ARTICLE AD BOX
Từ nay đến 31.7.2023, Phòng khám ACC thực hiện tầm soát bàn chân bẹt và chứng cong vẹo cột sống miễn phí cho học sinh từ 3-18 tuổi tại 4 trung tâm ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM
Đọc toàn bộ bài báo