Paris hoa lệ chuẩn bị hứng mưa nhựa

4 ngày trước 1
ARTICLE AD BOX
Paris sẽ chứng kiến trận mưa nhựa vào ngày 29.5, trùng vào thời điểm các nhà ngoại giao đến từ 175 nước trên thế giới tập trung về thủ đô Pháp tham gia hội nghị chống ô nhiễm nhựa.
Đọc toàn bộ bài báo