Ngân hàng nhà nước: tập trung nâng cao hiểu biết, kỹ năng tài chính cho người trẻ

4 ngày trước 2
ARTICLE AD BOX
Theo bà Kim Lan Anh, phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước), việc giúp người dân có được kiến thức, thông tin, hiểu biết, kỹ năng tài chính là một trong nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng.
Đọc toàn bộ bài báo