Mỹ bỏ xa Trung Quốc tới đâu trong cuộc đua vũ trụ?

1 tuần trước 8
ARTICLE AD BOX
Trong một số mảng quan trọng, Mỹ không chỉ vượt xa Trung Quốc mà còn vượt tất cả những nước khác hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ cộng lại.
Đọc toàn bộ bài báo