Luật 'cấm nuôi chó dữ' ở các nước khắt khe thế nào?

1 tuần trước 7
ARTICLE AD BOX
Tại nhiều quốc gia, một số giống chó bị cấm nuôi hoàn toàn, hoặc bị hạn chế dưới hình thức gắn vi mạch bắt buộc, xin giấy phép đặc biệt cùng các điều kiện ngặt nghèo khác.
Đọc toàn bộ bài báo